Image
Amalie Skram ca 1890
Dato
1898

Inger Alver er en liten jente på seks år som bor i Kirkeveien i Kristiania sammen med sin mor Lolly, stefaren Sigurd høst og halvsøsknene.

Mens hun leker ute på løkken utenfor huset deres, kommer piken for å hente henne; hun skal til bestemor, som bor på et aldershjem på Sankthanshaugen. Hun skal hilse på sin tante Amalie Skram, som er kommet helt fra København.

Tante Amalie gir henne en liten neglesaks, som hun forteller at hennes egen datter Johanne hjemme i København også har, og flittig bruker. Hun er svært opptatt av om Inger likner på sin far, Ludvig Alver. Det er tydelig at hun har sine tvil.

Sted
Bilder
Image
Amalie Skram ca 1890
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gløersen, I. A. (1965). Min faster Amalie Skram. Oslo, Gyldendal. s.17

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007042001035