Dato
19 november 1898

August Müller dør i New Orelans. Amalie Skram, han sførste kone, får beskjeden to dager senere.

Bilder
Image
August Müller i Odessa
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Christiania-familien Müller gjennom ti generasjoner og http://trees.ancestry.com/tree/22597953/person/1266629660/mediax/1?pgnum=1&pg=0&pgpl=pid|pgNum og Amalies brev til Hulda Garborg 21. nov. 1898. Fra Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab