Image
Edvard Munch: Arv (1897-99)
Dato
1900

Edvard Munchs maleri Arv, som han har malt i løpet av de siste tre årene, blir vist i Kristiania dette året og neste år. På bildet har han malt en gråtende mor som sitter med det døende barnet sitt på fanget.

Han fikk ideen til bildet  da han besøkte et sykehus for syfilissyke i Paris for noen år siden. Siden kommer dette bildet til å bli regnet som en symbolistisk framstilling av syfilis, og det kommer til å bli satt i sammenheng med Ibsens drama Gengangere (1881).

Den dystre stemningen av mørk arv følger Munch gjennom forholdet til Tulla Larsen. Den henger sammen med tankene hans om gjenganger-fornemmelsen og foreldrenes forpliktelse overfor avkommet. Han syns ikke han har rett til å starte en familie. Arven han bærer på er for mørk.Munch har vendt seg til tanken på å ikke skulle gifte seg nå. Han vil ikke etablere et sykt hjem, med en syk familie, det har vært for mye sykdom i hans egen ungdom.

I notatene sine skriver han at han har fått menneskenes frykteligste fiender som arv; tæring og sinnssykdom.

Om bildet kommer han siden til å skrive dette i sine notater:

"    { … }Oppe på mit { … }Atelier
arbeidet jeg på 2 Billeder
– Det var Kvinden med
det veneriske Barn
og den røde Sol –

    – Kvinden bøier sig
over Barnet som
er befængt med Fædrenes
Synde – Hun ligger
på Moderens Skjød –
– Moderen bøier sig
over  … hende græder
så Ansiktet blir purpurrødt

 { … }Det røde af gråt
ophovnede og { … }forvridne
Ansiktet står i Farve-
modsætning stærkt til
det {L}lagenhvide
Barneansikt og
stærkt mod den grønne
Baggrund –

    Barnet stirrer med
store { … }dybe Øine
ind i den Verden
hv det ufrivillig er
kommen ind i –
Sygt og ængsteligt og

spørgende ser det ud
i {r}Rummet – f{ … }orundret
og { … }over det Smerteriget
det er kommet ind
i og spørgende – allerede
et Hvorfor – hvorfor –

    Det er d var den
almindelige Gjenganger
fornemmelsen – og
M F{ædrenes}orældrenes Forpligtelse
jeg vilde have frem –
men også hv var
det mit Liv –

    Mine spø
    Mit Hvorfor

Jeg som syg kom
ind i Verden –
blandt syge Omgivelser
som hvis Ungdom
var en Sygestue og
Livet et strålende
op Soloplyst Vindue.
– med herlige Farver
og herlige Glæder –
– { … }og did – udenfor
måtte jeg gjerne –
være med i Dansen
Livets Dans –

 

 

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høifødt, F. (2010). Kunsten, kvinnen og en ladd revolver : Edvard Munch anno 1900. Oslo, Press. s. 52

og

https://www.emunch.no/HYBRIDNo-MM_T2730.xhtml

og

https://www.emunch.no/SCHOOLSibsen+munch_2.xhtml