Image
Dødsannonse, Dagny Juell, fra Morgenbladet 26. juni 1901
Dato
26 juni 1901

I dag rykker Stanislaw Przsybyzsewski inn en annonse i norske Morgenbladet på vegne av sine barn, sin svigermor og sine egne vegne der han opplyser om at han kone Dagny er død ved "en ulykkeshendelse".

Sted
Bilder
Image
Dødsannonse, Dagny Juell, fra Morgenbladet 26. juni 1901
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nag, M., Solør-Odal, h., & Kongsvinger, m. (1987). Kongsvinger-kvinne og verdensborger : Dagny Juel som dikter og kulturarbeider. Kongsvinger: Solør-Odal historielag Kongsvinger museum. s. 39

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017111748147?page=38