Image
Otto Weininger, våren 1903
Dato
oktober 1901

Sigmund Freud leser og kommenterer det som skal bli første del av Otto Weiningers bok Geschlecht und Character. Nå ved slutten av dette året begynner Weiningers egne ideer å modne, og han begynner å gjøre seg klar for sin doktordisputas.

Etter dette skal det komme to svært intense arbeidsår for ham, med en forbløffende intellektuell utvikling: han skal komme til å bevege seg fra streng vitenskapelig og filosofisk monisme til en filosofisyn strekt preget av tysk idealisme og en mer intuitiv måte å utivkle ideene sine på.

Han opplever en kreativ og svært intens  fase som synes å være båret av ideen om at det er en sammenheng mellom kjønnethet og filosofisk dualisme.

Sted
Korrekturlest?
Nei