Dato
1903

Knut Hamsun utgir reiseskidringen I Æventyrland. Oplevet og drømt i Kaukasien.

Her benytter han seg i stor grad av fragmenter (markert med tre prikker i teksten), frittstående avsnitt som ikke henger sammen med resten av teksten, og nærmest endeløse rekker med assosiasjoner.

Boka kan leses som en dagbok, men også som en utkvittering av et reisestipend på 1500 kroner som han mottok i 1899. Han reiste sammen med sin kone Bergljot, som han var nygift med.

Fortelleren gir inntrykk av å drive antropologisk feltarbeid på høyt nivå, -- selv om hele teksten siganliserer at dette vitenskapelige preget er rent sprøyt.

I boka begynner fortellerens kone å lese dagboka som inneholder de reisebeskrivelsene (som altså inngår i boka) og kommenterer hvorvidt de er troverdige, eller i det hele tatt har noe som helst å gjøre med virkeligheten. Boka inneholder også flere avsnitt som gir inntrykk av å være direkte avskrift av tidens reiseguider, f.eks. Bedeckers reiseguide, men også lærde essayistiske avsnitt om litteratur på høyt nivå.

Den reisende i boka følger entusiastisk sine egne impulser og assosiasjoner, han nyter å være på villstrå. Det er som om han ikke selv er herre over sine handlinger, samtidig som han hele tiden påpeker det faktum om at er i ferd med å skrive en reisebeskrivelse, og blant annet er svært opptatt av reisenotatene sine.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/Knut_Hamsun

og

Forelesning av Peter Fjågesund, Universitetet i Sørøst-Norge 8.3.19

og

Hamsun, K. (1903). I Æventyrland : oplevet og drømt i Kaukasien. København, Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008091603011