Fra dato

Til dato

  • Henrik Ibsen får besøk av den nyfødte datteren til sønnen Sigurd og hans Bergljot.Siden skal Bergljot komme til å skrive dette om møtet mellom bestefar Ibsen og sønnedatteren: «Hun var bare noen uker gammel, da Sigurd og jeg tok henne med op til Ibsens. Ibsen satt i lenestolen ved bordet i biblioteket, da vi kom inn. Jeg viste ham den lille, som han betraktet lenge. Så spurte jeg ham, om vi kunne kalle henne Eleonora. Han blev meget beveget og kunde derfor bare ganske sakte si ja. Så snudde han sig mot mig og tilføide: «Gud velsigne dig, Bergliot.» Han var lykkelig over å se slekten vokse.

  • Rainer Maria Rilke er blitt kastet ut fra Auguste Rodins atelier, og fra stillingen som hans privatsekretær, for et par uker siden. Rodin, som er kjent for sine voldsomme sinneutbrudd, har oppdaget at Rilke har mottat et privat brev fra en av Rodins forretningskontakter. Rodin er rasende, han anser dette som et svik, han har aldri gitt noen tillatelse til at hans privatsekretær skal kunne ha noen privat kontakt med hans egne forretningsforbindelser. Rilke mener det hele beror på en misforståelse, men han har pakket sammen og reist umiddelbart.

  • Henrik Ibsen blir svakere og blir liggende i en døs

  • Henrik Ibsens siste dag som levende. Hans lege Edvard Bull skal siden kommer til å skrive i skriver i sine erindringer: «Det sidste Ord, jeg hørte ham sige, var ved Middagstid den 22de Mai, da jeg kom tilbage til ham efter et Par Timers Fravær og satte mig ved hans Seng. Han slog da Øinene op, trykkede min Haand, som jeg rakte ham, og sagde: 'Gudskelov.' Det sidste Ord, han overhovedet udtalte, var efter hans Hustrus Meddelelse kort efter, da jeg havde forladt ham. Hans Omgivelser stod ved Vinduet og talte om Tilstanden; Pleiersken yttrede, at hun syntes, han havde det lidt bedre.

  • Henrik Ibsen dør klokken 14.30. Legen hans, Edvard Bull, skal komme til å skrive dette i sine erindringer: ""Den 23de Mai ved Middagstid var Familien gaaet ind i Sideværelset for at spise; Pleiersken sad ved Vinduet; hendes Opmærksomhed vaktes ved, at Ibsens Aandedræt pludselig ikke hørtes mere; og da hun ilede hen til Sengen, var han død. Klokken var 2 ½ om Eftermiddagen. -". Bull kommer snart til, og fyller ut en "Dødsanmeldelse", hvor primær dødsårsak blir angitt å være "Arteriosclerosis" med "Paralysis cordis" (hjertelammelse) som sekundær dødsårsak.

  • Henrik Ibsen dør i Kristiania.

  • I kveld får folk i Kristiania adgang til å defilere forbi Henrik Ibsens kiste som er ført til Trefoldighetskirken. Over 12000 mennesker passerer forbi den døde dikteren. Hans gamle venninne Bolette Sontum er tilstede. Hun skal siden komme til å skrive: «For siste gang var han iført sin sorte diplomatfrakk med de brede slagene og lagt på lit de parade ... Dagen før begravelsen hadde det vært den rene folkevandringen til kirken, og de stod i tusenvis utenfor og ventet på at deres tur skulle komme til å vise ham den siste heder.