Dato
19 september 1907

Hanne Floor, som er enke etter han som kjøpte Amalies tante Carines danske bokhandlerektemanns bokhandel i Bergen, skriver til biografen Antonie Tiberg. Hun forteller at A.W. Møhl var dansk og startet bokhandel i Bergen i 1836. Møhl gikk ikke konkurs, understreker hun. Brevskriverens far kjøpte bokhandelen i 1853 av Amalies tante Møhl. Tanten døde på Sander Kaas Stiftelse i Bergen i 1891. Hun hadde en sønn med Møhl, Christian, som var stymann. Var gift, både han og konen døde unge etter noen års ekteskap, og etterlot seg to barn. Sønnen het Hjalmar, datteren Lina. Sønnen ble etter foreldres død oppdratt i familien Møhl i Danmark, Lina hos en enkefru Krasp/Krauph (?) i København. Tante Møhl giftet seg for andre gang med en svenske, Goldkuhl, Faktor en tid hos avdøde boktrykker Beyer i Bergen. Han forlot henne. Med ham hadde hun en sønn, Wilhelm, som også er død.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Floor, H. (19. sept 1907). Brev til Antonie Tiberg, Nasjonalbiblioteket. Brevsamling 692.