Dato
1 mars 1908

Nico Hambro, som var en liten gutt i Bergen da Amalie var ung, skriver til biografen Antonie Tiberg at han husker hvordan han en gang som liten skoleunge løp etter henne på gaten fordi hun var så strålende skjønn at det var en fest å se henne. Han forteller også at fru marie Müller i Alversund, søster til fru Tobias Müller, bør kunne fortelle noe om Amalie. Og så er det en Amalia Hansen. Hun kan nok også ha ett og annet å fortelle.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hambro, N. (1. mars 1908). Brev til Antonie Tiberg, Nasjonalbiblioteket. Brevsamling 692.