Dato
23 januar 1913

I dag er det hundre år siden Camilla Collett ble født. Det blir utgitt en jubileumsutgave med hennes skrifter. Den består av tre bind og inneholder alt hun offentliggjorde, men bare rundt halvparten av alt hun skrev.

Gjennom hele ungdomstida skrev Camilla brev og dagbøker som ble gitt ut senere. Iblant gir hun glimt av sin usedvanlige dikterbror Henrik Wergeland.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Myhren, D. G. (2008) Henrik Wergeland sett med søsterens, Camilla Colletts, øyne. Wergeland 2008

og

Collett, C. og  H. T. S. Eitrem (1912). Samlede verker mindeudgave. Kristiania, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.