Dato
23 juni 1923

Den norske tegneren Olaf Gulbransson har nettopp giftet seg med Bjørnstjerne Bjørnsons barnebarn (Einar Bjørnsons datter) Dagny, som i familien blir kalt "lille-Dagny" Bjørnson. I dag skriver Georg Brandes  dette gratulasjonskortet fra København:

"Kbhvn 28 juni 23,

Min kære Herre,

Hav Tak fordi De som Brudgom mindedes mig og den Dag, de gjorde mig den Fornøielse at besøge og tegne mig. Det var mig kært at lære en Mand at kende, der har Sindet fuldt af Indfald og Humor, og som har Evnen til at udtrykke Alt hvad han fornemmer. Det er faa af Denslags.

Jeg beder Dem ønske Deres Frue til Lykke; jeg har ikke den Ære at kende hende, men hun har baaret et udmærket Navn og kommer nu til at bære et andet udmærket Navn.

De boer jo nu lige i Hjertet af den tyske Reaktion. Vær saa venlig at vende den, hvis de kan. Saa gør de en god Gerning. Jeg har kun opholdt mig i München, da De neppe var til. Jeg boede hos Paul Heyse og drak Øl med Lenbach i de Herrens Aar 1873 og 74.

Kortets Mening er: Til Lykke!

Deres Georg Brandes"

 

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Dagny Bjørnson Gulbransson: Olaf Gulbransson (1969) s. 108

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007050804005