Galleri

  • Det norsk-danske slaveskipet SS Fredensborg forliser utenfor Arendal på vei fra de danske vestindiske øyer til København. Skipet forliser på hjemveien etter en nesten fullført reise, der 265 slaver ble transportert fra Afrika til Karibia. 206 år senere skal vraket finnes av dykkere.

  • I Arendal utgi den norske presten og folkeminnesamleren Andreas Faye boken Norske Sagn. Faye har for et par år siden vært på en stor reise i Europa, der han blant annet har fulgt forelesninger av filosofen Schleiermacher og besøkt Goethe i Weimar. Boken hans er den første folkloristiske boken som utkommer i Norge, og målet med den er å hente opp fra folkedypet viktig kulturstoff som kan brukes i kampen for norsk selvstendighet. Faye er inspirert av de tyske brødrene Grimms eventyrsamling fra 1816, og av Goethe. P. A.

  • Henrik Ibsen er en ung mann på nitten år som har opplevd at hans første arbeidsgiver, apoteker Reimann, har gått konkurs. Han har flyttet over til apotekbygningen i Østregate i Grimstad, og jobber nå for apoteker Nilsen. Det er nå han for alvor kommer i gang med forfatterskapet sitt. Henrik og apotekeren bor i vaktsturommet. Begge sover der. I rommet er det også skrivebord. Det er her Henrik skriver de eldste diktene vi kjenner til.Fra årene 1847-1850 er det bevart tretti dikt av Ibsen.

  • Magnetisør Carl Hansen er kommet til Arendal. Her skriver man i lokalavisen Den Vestlandske Tidende at «Hr. Professor i den dyriske magnetisme Hansen gav igaaraftes en saakaldt magnetisk Seanse i Hotellets Salon, der imidlertid for den magnetiske Kunst havde et meget uheldigt Udfald. Der var kun omtrent 30 Personer tilstede, hvoraf 20 a 12 uden nogen synderligt Resultat prøvedes. Han har bebudet senere at ville komme tilbage».

  • Hans Jæger går til sjøs for å komme vekk fra onkelens prekener om synd og sine egne religiøse anfektelser. I årene som følger, skal han komme til å ta hyre på forskjellige skip. Han skal komme til å besøke USA, og oppholder seg også en tid i Frankrike. Han er 15 år gammel.

  • Det norske Arbeiderparti stiftes i Arendal.

  • I Arendal og Stavanger er det økonomisk krakk, og det er økonomisk krise i landets hovednæringer

  • I Arendal og Stavanger er det økonomisk krakk, og det er økonomisk krise i landets hovednæringer