Dato
januar 1847

Henrik Ibsen er blitt nitten år gammel og erfarer at hans første arbeidsgiver, apoteker Reimann, har gått konkurs. Han har flyttet over til apotekbygningen i Østregate i Grimstad, og jobber nå for apoteker Nilsen. Det er nå han for alvor kommer i gang med forfatterskapet sitt.

Henrik og apotekeren bor i vaktsturommet. Begge sover der. I rommet er det også skrivebord. Det er her Henrik skriver de eldste diktene ettertiden siden skal kjenne til.

Fra årene 1847-1850 kommer det til å bli bevart tretti dikt av Ibsen. Denne vintermåneden avlegger han farmasøytisk medhjelperprøve for distriktslegen i Vestre Nedenes, Jens C. H. Skjelderup.

Han leser også leser Voltaire, Wergeland, Oehlenschläger og Kierkegaard.

Korrekturlest?
Nei