Image
Gørbitz, J. (1839). Camilla Collett.
Dato
24 januar 1830

Camilla Wergeland, som denne vinteren er sytten år gammel, er på besøk i Christiania fra prestegården hvor hun bor på Eidsvold,. I dag kommer hun gående fra Festningen opp byens hovedgate, Kirkegaten. Christiania har 20-25 000 innbyggere nå, og snøen har kommet sent dette året. Det er godt sledeføre og god gli på meiene.

I Kirkegaten 16 bor familien Herre, som Camilla er gjest hos når hun er på besøk i byen. I trappen hører hun en klangfull mannsstemme snakke bergensk. Raskt gjemmer hun seg bak et hjørne, for hun blir overveldtet av en en merkelig form for angst som hun ikke kan forklare.

Alt dette kommer hun til å skrive om i dagboken sin. Og om femti år, når hun hun er blitt en gammel kvinne, kommer hun fortsatt til å huske huske denne lille episoden. Når hun  lukker øynene, kommer hun fortsatt til å høre høre denne bergenske stemmen, like tydelig som hun hører den nå. Den tilhører Johan Sebastian Welhaven.

I tiden som kommer vil de to treffe hverandre flere ganger her hos familien Herre, for Welhaven er huslærer her., og Camilla skal skal komme til å være et trofast publikum når Bastian, som han kalles,  leser høyt for familien og dens gjester. De treffer også hverandre på ball og på utflukter, og Bastian kommer etter hvert  til å gi Camilla tegneundervisning.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Steinfeld, T. (2012). Camilla Collett: ungdom og ekteskap. [Oslo], Gyldendal. s. 103

og

Steinfeld, T. (1996). Den unge Camilla Collett : et kvinnehjertes historie. Oslo: Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008072204099

og

 

Collett, C. (1926). Optegnelser fra Ungdomsaarene  Oslo, Dokumentasjonsprosjektet.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b0647504cb2bb9b0190be29e75574ee6.nbdigital?lang=no#15