Image
Gørbitz, J. (1839). Camilla Collett.
Dato
24 januar 1830

Camilla Wergeland er i Christiania og kommer gående fra Festningen opp byens hovedgate, Kirkegaten. Byen har 20-25 000 innbyggere, snøen har kommet sent dette året, det er godt sledeføre og god gli på meiene.

I Kirkegaten 16 bor familien Herre, som hun er gjest hos. I trappen hører hun en klangfull mannsstemme snakke bergensk. Raskt gjemmer hun seg bak et hjørne. Hun føler en merkelig form for angst. Femti år senere skal hun fortsett huske denne lille episoden, og når hun lukker øynene, kan hun fremdeles høre stemmen hans. Stemmen tilhører Johan Sebastian Welhaven.

Siden skal de to flere ganger treffe hverandre hos familien Herre, for han er huslærer her, og hun skal komme til å bli et trofast publikum når han leser høyt for familien og dens gjester. De treffer også hverandre på ball og på utflukter, og han skal komme til å gi henne tegneundervisning.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Steinfeld, T. (2012). Camilla Collett: ungdom og ekteskap. [Oslo], Gyldendal. s. 103

og

Steinfeld, T. (1996). Den unge Camilla Collett : et kvinnehjertes historie. Oslo: Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008072204099

 

og

(1926). Optegnelser fra Ungdomsaarene / Camilla Collett. Oslo, Dokumentasjonsprosjektet.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b0647504cb2bb9b0190be29e75574ee6.nbdigital?lang=no#15