Dato
1835

Henrik Wergeland utgir skuespillet Papegøien. Det er skrevet av hans «halvbror» Siful Sifadda, og utgjør en krysning av farsemoralitet og eventyrspill som svar på Welhavens polemikk mot ham i Morgenbladet. Her dukker det bl.a. opp en Welhaven-liknende karakter ved navn Polemikkel Poetikkel, som er leder for en kobbel av «Bagateller», også karakterisert som «Vehikler», «Polemikler» og «Æsthetikler». Både Norges Dæmring og Stumpefeiden hører til referansene. Pikant nok blir boka trykt og utgitt av Welhavens gode venn og støttespiller på den tid, Johan Fjeldsted Dahl, en dansk forlegger, som tidligere har gitt ut Norges Dæmring. Det er også han som personlig formidler Welhavens angrepsdikt, «Til Henrik Wergeland», til Morgenbladets redaksjon i 1830. Dahl figurerer i farsen som selve «Papegøien», og Wergeland unnlater ikke å skrive på forsiden: «Forleggeren er virkelig Johan Dahl». Dahl på sin side markerer sitt standpunkt bl.a. ved å gjøre boka så tarvelig utstyrt som mulig. Welhaven og vennene hans pleier å samle seg i Dahls bokhandlerbod, som etterhvert blir et fast møtested for dem. Dette er også kommentert i Papegøien. Med til historien hører imidlertid at Wergeland på 1840-tallet har fått utgitt flere av sine verker hos samme Dahl.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja