Dato
17 november 1835

Henrik Wergeland skriver en artikkel i Morgenbladet, "En Aster til Theaterdirectionen". Her refererer han til planen - som ikke skal komme til å bli realisert - om en teaterskole for norske skuespillere, "der skulde opdrage Norske for Scenen, og saaledes lidt efter lidt forvandle det Nationaliteten fiendtlige og modbydelige Institut, som det offentlige Theater i Hovedstaden hidtil har været, til et nationalt".

Han følger opp med enda en artikkel i Morgenbladet, kalt "Om Sproget paa Theatret". Her ironiserer han over dem som finner "noget Haardt, Raat, Kantet og det finere Øre Stødende ved de fleste af vore Dialecter", og som ønsker å få sitt øre smigret ved "den danske dannede, bløde og velklingende Mundart".

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei