Dato
27 desember 1838

Lars Oftedal blir født i Stavanger. Faren er lærer ved liatinskolen i byen. De tre første leveårene er gutten mye syk, og faren må bære ham rundt i byen.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/Lars_Oftedal/utdypning_%E2%80%93_1