Dato
25 mai 1844

Johan Christian Gustav Schram, som skal bli Erik Skrams far, opplever at Industriforeningen får konsesjon på byggingen av jernbane mellom København og Roskilde, med senere forlengelse til Korsør og eventuelle sidejernbaner til Nordvest- og Sydsjælland. Han blir selv direktør for Det sjællandske jernbaneselskab. Som direktør svinger han fra stiv byråkratisme til vidtdreven kameratslighet. Men han er godt likt på grunn av sin ubestikkelighet og sin varme patriotisme.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://runeberg.org/dbl/16/0082.html og Dansk Biografisk leksikon, København: Gyldendal 1902, bind 16 s. 80-81