Dato
1 mars 1844

Henrik Ibsen ankommer Grimstad etter en fire dagers seilas med skipets Lykkens Prøve fra hjembyen Skien. Om tre måneder fyller han seksten. Her i Grimstad skal han være apotekerlærling hos apoteker Jens Arup Reimann, som nettopp har startet forretning i Storgaten. Betalingen er dårlig, husværet trangt.

Første etasje i apotekergården består av to værelser, familien Reimanns stue og apotekerlokalet, som også fungerer som postkontor. I andre etasje er det tre sammenhengende soveværelser. Reimanns og de yngste barna sover i det ytterste, Henrik i det midterste sammen med de tre eldste guttene, og de to tjenestejentene i det innerste. På kalde kvelder står døren mellom de to innerste værelsene åpen, siden tjenestejentene ikke har noen egen ovn og må få sin varme fra ovnen inne på gutteværelset.

Denne første tiden i byen en ensom og uten store begivenheter. Henrik lærer seg kunsten å preparere heftplaster og lære seg det grunnleggende om planters medisinske egenskaper, og også litt doktorlatin.

Grimstad er en liten by; omtrent 800 innbyggere fordelt på ca 149 husholdninger. De fleste familiene bor i egne hus med en liten hage. Gateløpene og smauene har vokst naturlig fram, ingen bybrann har ødelagt gatemønsteret. Her fins tollstasjon, postkontor, sparebank og sorenskriver. Man har også distriktslege, jordmor og apotek, men ikke avis eller bibliotek. Dessuten fins et privat leseselskap, der medlemmene kan låne bøker, men noen videregående skole har byen ikke.

Torget ligger der Storgaten og Skolegaten løper sammen, og butikkene er små med inngang fra gården. Utvalget er lite; til større anledninger handler en i Arendal, eller får varer hjem med skutene om høsten. I sommerhalvåret går det rutebåt mellom Christiania og Christianssand, men båten gikk ikke inn til Grimstad, den måtte bordes ute på fjorden. Den Vestlandske Hovedvei mellom Christiania og Christianssand passerer Grimstad ca. 5 km nord for byen.

Den nærmeste skysstasjonen er Dømmesmoen.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mørkhagen, S. (2019). Ibsen : «... den mærkelige Mand». Oslo: Gyldendal. s. 47

og

Ferguson, R. (1996). Henrik Ibsen: mellom evne og higen. [Oslo]: Cappelen.