Dato
7 desember 1846

Henrik Ibsen, som nå er snart 20 år gammel, vedgår i et brev til byfogden i Grimstad at det ikke er umulig at han er far til barnet som Else Sophie Birkedalen, som han har levd under samme tak som i apotekergården i Grimstad, og hatt et forhold til. I brevet legger han imidlertid ikke skjul på at Else Sophie også har vært sammen med andre menn i denne perioden.

Han formulerer seg slik:

"(...) maa jeg herved ærbødigst meddele, at jeg ikke, uagtet Pigens Samqvem ogsaa med andre Mandspersoner paa den vedkommende Tid, bestemt tør fralægge mig legemlig Omgang, hvortil hendes fristende Adfærd og samtidige Tjeneste med mig hos Apotheker Reimann i lige Grad gav Anledning.

Jeg er nu i 20de Aar gl; eier aldeles Intet, uden nogle tarvelige Klæder, Skotøi og Linned og skal om kort Tid forlade Grimstad Apothek, ved hvilket jeg som Lærling og altsaa uden anden Løn, end Kosthold og de overnævnte Fornødenheder, har opholdt mig siden sommeren 1843. Min endnu levende Fader, til hvem jeg nødsages for det første at gevie mig, er en af de mindre Handelsmænd i Skien og befiner sig i høst maadelige kaar. (...)"

Hans Jacob er et av 41528 barn som blir født i Norge dette året. Han er også et av de 3456 barna som blir født utenfor ekteskap. Det betyr at nesten hvert tiende barn blir født utenfor ekteskap. Det hender ganske ofte at det blir ordnet slik at godt bemidlede menn er innblandet, og da blir saken gjerne ordnet slik at saken blir skjult ved at en annen mann får godt betalt for å påta seg farsskapet.

Else Sophie har for lengst forlatt apotekergården i Grimstad, og sendt hjem til Vestre Moland, som hun kommer fra.

 

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mørkhagen, S. (2019). Ibsen : «... den mærkelige Mand». Oslo: Gyldendal. s. 59-60