Dato
1854

Jonas Müller, August Müllers bror og Amalies kommende svoger, har vært huslærer i Strandebarm en tid, men der har han vært svært nervøs, og engstet seg mye for fremtiden. Men nå får han jobb som lærer og senere kateket i Kristiansund, og her trives han, og ser ut til å få det bedre.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jonas Stenersens Müllers journal fra Gaustad fra april 1877-juli 1878, Gaustad Sykehus' arkiv.