Image
Fra Queen Street, Kingston, Jamaica. (1898)
Dato
3 august 1865

Amalie Müller er tilbake i London sammen med August etter å ha vært i Belize og på Jamaica. Reisen tilbake til London har tatt drøyt sju uker. Med hjelp fra August kjøper hun seg symaskin, slik at hun kan sy på antrekkene sine ombord.

Hun og August planlegger å være hjemme i Bergen kommende vinter. Nå reiser de fra London til Holmesund for å laste tømmer, siden skal de seile tilbake til London.

Hun skriver med sin prydelige skjønnskrift et brev til en kapteinskone hun er blitt kjent med under reisene:

«Jamaica var et ækkelt Sted, svært skummelt og smudsigt, og Folkene vare ligedan. Vi hade Gudskelov kun et Ophold af 4 Uger her, medens vi laa 10 Uger i Belize. Det var jo skrækkehg lang Tid, men saa havde vi det ogsaa saa morsomt der, at jeg for min Part skulde gjerne have været der endnu. Vi vare inviterede ud hvereeneste Dag, ja endogsaa til Gouverneuren i stor Middag. Men rasende varmt var det, det er sandt. Luften man indaandede var som Ild, og Solens Straaler vare stikkende.»

Bilder
Image
Fra Queen Street, Kingston, Jamaica. (1898)
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie til fru Bacher 3. aug. 1865. Fra Kielland, E., Ed. (1955). Amalie Skram Mellom slagene Brev i utvalg. Oslo, Aschehoug. s. 17

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021807168

og

Fra Queen Street, Kingston, Jamaica. (1898). In. Historic Jamaica.

https://www.pinterest.es/pin/270427152599530969/