Image
Arne Garborg som student ca 1875
Dato
februar 1873

Arne Garborg, som nå er blitt 22 år gammel, reiser til Kristiania for å «studere eller døy». Her får han innpass i den radikale avisen Dagbladet, hvor han blant annet skriver ironiske kommentarer fra stortingsgalleriet. Han har store helseplager, og er fattig som en lus, men takker likevel nei til støtte fra slottet. han vil ikke være bunder av autoriteter.

Til våren kommer han til å debutere skjønnlitterært med det lille skriftetSmaa-stubber af Alf Buestreng, som kommer ut i Tvedestrand. Det inneholder  blant annet et dramatisk dikt med aktører som står for ulike sider ved det uavklarte livssynet til den unge dikteren: kristendom, idealisme, ateisme, materialisme og skeptisisme blir satt opp mot hverandre i løpet av en herremiddag, som en stilisert framstilling av åndsretninger i tiden.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei