Dato
februar 1874

Erik Skram har H. C. Andersen til bords ved en middag hos redaktør Bille, som er hans arbeidsgiver i Høyrepressen, og som han ofte har møtt hos gamle godseier Tutein på Marienborg. Tutein er ivrig høyremann, mens Bille er Eriks veileder og arbeidsgiver.Erik skal komme til å ha en mangeårig forhold til hans kone Louise Bille.

Halvparten av Eriks inntekt kommer på denne tiden fra stenografjobben i Rigsdagen, mens den andre halvparten kommer fra journalistikk i høyrepressen.

Fra sin onkel Mozart Waagepetersen får han 150 kroner som gave, foruten bolig og mat. Men det er en vanskelig balansegang å være erklært radikaler og samtidig tjene pengene sine blant de konservative; det kan ikke gå i lengden.

Erik står med andre ord nå ved et veiskille; skal han fortsette her på høyresiden og tjene litt ved å skrive i Dagbladet, eller skal han gå til venstre og følge etter Georg Brandes? Det er nemlig ikke risikofritt å slutte seg til fritenkeren Brandes.

På den annen side: Hans venn Holger Drachmann blir nå hyllet av Brandes som naturalismens foregangsdikter, og har fått vind i seilene; han er blitt kjent som maler og bohêm, og har på 60-tallet vært på omfattende reiser i Europa. Han har skrevet berømte dikt om kommunismen etter et besøk i England for et par år siden.Erik og andre venner sitter på kafeen a Porta og ergerer seg over Drachmanns blomstrende kjærlighetsliv og flamboyante fremtoning, med slengkappe og stor dikterhatt på hodet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten.s 86ogCafe a Porta, København, interiør. (ca 1884)