Dato
26 februar 1875

Henrik Ibsen skriver til Gerhard Armauer Hansen, som han har truffet tidligere, og ber om hans støtte til forslaget om at han skal få økonomisk støtte fra Stortinget. Han understreker hvor dyrt det er å være dikter, og hvor nødvendige det er å oppholde seg i utlandet. På grunn av økonomien blir han nødt til å ta med seg familien sin og bosette seg i München, fra Dresden, hvor de nå bor. Den kommende tiden kommer han til å beskjeftige seg med forarbeidene til et drama med historisk innhold. Ingen aner hvor mye arbeid som ligger i slikt, understreker han. Dersom han hadde nedlatt seg til å være leverandør til leiebibliotekene, så ville riktignok ting sett annerledes ut. Men det vil han ikke.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/BREV_1871-1879ht|B18750226DCD.xhtml