Dato
25 juli 1875

Edvard Grieg har i hele år strevd med å få ferdig musikken til Henrik Ibsens stykke Peer Gynt fra 1867.

Det var i januar i fjor at  Ibsen henvendte seg til Grieg fra Dresden med spørsmål om Grieg kunne skrive scenemusikken til en oppsetning av sitt «dramatiske dikt». Ibsen har gjort det klart at han ønsker at musikken skal ha en framtredende rolle i den dramatiske sammenhengen, og han har gitt detaljerte instruksjoner om hvordan han ser for seg seg at musikken skal være. Han har dessuten lokket med et generøst honorar, 400 spesiedaler for oppsetningen på Christiania Theater, fordelt likt mellom dikter og komponist. Han har også antydet muligheten for oppsetninger i både København og Stockholm.

I utgangspunktet har Grieg takket begeistret ja til tilbudet, og lenge trodde han at musikken burde være i klar i løpet av forrige sommer. Men oppgaven har vist seg å være mer krevende enn Grieg først hadde tenkt seg, og det er først nå i sommer, ett år på overtid, at partituret er klart. Underveis i arbeidet har han uttrykt stor frustrasjon over stoffet, som han ikke er så begeistret for. I oktober skrev han til Bjørnstjerne Bjørnson at «det mest umusikalske av alle sujetter», og i januar  og i et brev til Bjørnson i januar 1875 måtte han innrømme at det var «pengetrang, eller rettere, det var pengetilbudet der drev meg, og det burde det ikke ha gjort».

Men førsteoppførelsen på Christiania i februar kommer til å bli en stor kritikersuksess.

 

 

 

 

 

 

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thuesen, N. P. (2002). Verdens historie i årstall. Oslo, Orion. s. 637

og

Ibsen, B. (1965). De tre: erindringer om Henrik Ibsen, Suzannah Ibsen, Sigurd Ibsen. København, Det Schønbergske forlag.s 41

og

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 527