Dato
juli 1877

Amalie Müller har besøk av sin bror Ludvig, som er på besøk på Ask, og betror seg til ham om sin sjelepine i forbindelse med at ektemannen August er utro, og at han drikker.

Det i møllen de bor ved, den går om natten; han som hadde eid møllen før hadde drept seg i samvittighetsnag over at han en gang hadde brendt møllen for å få utbetalt en høy forsikringssum, kan Amalie fortelle.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Køltzow, L. (1992). Den unge Amalie Skram. Et portrett fra det nittende århundre. Oslo, s. 180

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110600026