Image
Oda Krohg 1888
Dato
desember 1884

Oda Engelhart (Lasson) er gravid for tredje gang på fire år. Faren er Christian Krohg. Skandale må unngås, Odas far Christian Lasson må skånes, for hun er ikke offisielt skilt fra Jørgen Engelhart. Separasjonstiden er tre år.

For å redde situasjonen reiser Oda og Christian til Belgia, der Christian deltar på verdensutstillingen i Antwerpen om sommeren. Odas opphold blir kamuflert som studietur.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Wichstrøm, A. (1988). Oda Krohg : et kunstnerliv. Oslo, Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707075