Image
Amalie Müller, 1882
Dato
11 januar 1884

Amalie Müller har skrevet en anmeldelse av Bjørnstjerne Bjørnsons Over Ævne, som også Georg Brandes nettopp har anmeldt. Hun er svært begeistret over stykket, og sender den til Erik i København, slik at han kan gå over den og sørge for at den kommer på trykk i Danmark. Hun skriver: «Det er neppe sandsynligt at jeg efter at ha'e læst Brandes's artikel vilde rettet eller strøget noget. Jeg tror ikke vi godt kan komme i skade for at sige just det samme, ialtfald ikke med de samme ord. Men nu får det stå sin prøve. Holst og Helland var udmærket tilfreds. Helland syntes den var altfor god til at gå til «jytelandet», men han vil ikkedestomindre anmelde den i vore aviser når den står trykt, for den «var for god til ikke at blive hylet over». - Nu er jeg spændt på at høre hvad du siger. Du må ikke tro, at jeg har brugt for stærke udtryk om «Over Ævne». Der er ikke sagt et ord, som jeg ikke er belavet på at» forsvare, og som jeg ikke kan stå ved. Heroppe hos os er «Over Ævne" anset for noget «ud over alle rimelige grænser» ypperligt. Læs hvad Vullums skriver i Nyt Tidsskrift, og den artikel i et Dgbl af Irgens Hansen som jeg skal sende dig, og som stod, straks bogen var kommen. Men det siger forresten ikke alt. Du skulde høre os tale om den, Garborg, Sars og allesammen, så vilde du først rigtig forstå hvor høit den skattes. Og når jeg tænker på hvad der blev sagt dernede hos eder privat og offentlig,- ja, så er det jo, som var I en os ganske fremmed race. - Hvis du vil, må du gjerne stryge eller forandre et enkelt ord, helst stryge,- jeg jeg [sic] er vistnok temmelig ordrig, men intet må du gjøre, som giver en anden mening. At jeg har fået puttet ind en anmeldelse af det skrift Bjørnson har udgivet nu, vil fryde ham i hans inderste hjærte.»

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie til Erik Skram 11. januar 1884. Fra Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

https://www.bokselskap.no/boker/elskedeamalie/brev1884