Dato
29 september 1885

Henrik og Suzannah Ibsen, som nå har oppholdt seg i ni dager i Kristiania, går ombord i et dampskip og seiler til København. Her har danskene lenge arbeidet med forberedelsene til besøket: Det kongelige Teatret skal vise en festforestilling av Vildanden, og forlegger Frederik Hegel har invitert til en bankett med en reke prominente gjester fra dansk litteraturliv. Det er Georg Brandes som skal holde hovedtalen.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Meyer, M. (1992). Ibsen. London, Cardinal.

og

Mørkhagen, S. (2019). Ibsen : «... den mærkelige Mand». Oslo: Gyldendal. . 549-550.