Image
Jonas Lie
Dato
27 desember 1886

Ragna Nielsen skriver til sin venn Jonas Lie i Paris om en forferdelig sak i Kristiania, der fire menn har overfalt og forgrepet seg på et «stakkars sykt fruentimmer».

Hun syns det er så opprørende at det nesten ikke lar seg fortelle. Hun vil aksjonere mot menn som bruker vold mot kvinner, skriver hun. Hun vil offentliggjøre navnene på overfallsmennene. Men dette får hun ikke aksept for i kvinnesaksforeningen.

Ragna holder imidlertid et foredrag i foreningen om kvinners sikkerhet på gaten. Løsningen er at kvinner må slutte seg sammen og ferdes ute når som helst, de skal ta mot til seg og anmelde saken og bidra for å så straffet menn som angriper dem, mener hun.

Hun anmoder politimesteren om skjerpet politiinnsats, og ber fruene om å gå alene hjem, og ikke utsette unge tjenestepiker for farer ved å få dem til å følge seg. Hun mener at politiet stort sett fungerer, mens kvinnene ofte lar saken falle, og da anytter det jo ikke.

Hennes medsøstre må slutte å lide, tåle og tilgi! De går foran med et dårlig eksempel dersom de ikke sier fra om disse uhyrlighetene. Hvorvidt spissborgere kaller slikt kvinnelig eller ukvinnelig, bør være rettenkende kvinner likegyldig, mener hun.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 269