Dato
februar 1887

Paul Wettergren, presten som har vært Amalie Skrams bror Wilhelm Alvers store og frikirkelige konkurrent i Risør på 1870-tallet, arrangerer en konferanse i Kristiania. Temaet er at de siste tider er nær, og at Herren derfor snart vil komme tilbake.

Wettergren er en karismatisk predikant, og han har vært del av de store vekkelsesbølgene som har gått over landet de siste årene, ikke minst i Risør og Arendal. Han er blant stifterne av Frikirken, men han er også en mann som det står strid om, og om ikke lenge kommer han til å melde seg ut av den frikirkelige menigheten.Konferansen han nå arrangerer har mange store talere. Den munner ut i full enighet om at "Jesu Kristi Aabenbarelse fra Himmelen er nær forestaaende."

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei