Image
Henrik Ibsen 1898
Dato
mars 1887

Henrik Ibsen skriver i et brev til Ludvig Meyer at han har mottatt Christian Krohgs roman Albertine, men at han ikke kommer til å lese den. Hans Jægers bok Fra Kristiania-Bohemen har han kun bladd i, kan han fortelle.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Prideaux, S. (2005). Edvard Munch : Behind the Scream. Cumberland, Cumberland, RI, USA: Yale University Press.ogHanfstaengl, F. (1887).