Image
Ragna Nielsen
Dato
28 november 1887

Ragna Nielsen skriver et nytt innlegg i den norske sedelighetsdebatten. Her utdyper hun sitt forhold til bohêmen. Hun har fått inntrykk av at Arne Garborg og bohêmen ignorerer umoralens følger. Hva er det de ønsker? Å påvirke ungdommen slik at de ikke gjør andre mennesker ulykkelige, og slik at kroppene deres ikke er til pine og lidelse for dem selv? V

il de være i dialog med kvinnene, eller ikke? Dersom de tenker at spørsmålet om kjønnslig tilfredsstillelse er et rent individuelt spørsmål, og ikke henger sammen med ansvaret for eventuelle barn eller overfor samfunnet, er jo tilnærming nytteløst, påpeker hun.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 196