Image
Arne Garborg ca 1880
Dato
29 november 1887

Arne Garborg svarer Ragna Nielsen i sedelighetsdebatten. Han føler seg feiltolket og forurettet, og kjører på med et kraftfullt, dypt ironisk og polemisk utspill. Diskusjonen i Studentersamfundet i Kristiania har ikke vært noen skandale, mener han. Men siden fru Nielsen tydeligvis fortsatt er i tvil om bohêmens kaliber, vil han nå fortelle sannheten: Ja! Bohêmer er fanden og hans engler! De vil menneskehetens undergang! De vil at deres søstre og kjærester skal være prostituerte! Hva ungene angår, vil de ha lov til å ete dem! Er hun så fornøyd?

Garborg tar avstand fra Oscar Nissens uttalelser, men forsvarer ytringsfriheten hans. Han tror Nissens uttalelser som kjønnsdriften har fått mange kvinner til å tenke seg om en gang til, og ikke dømme så lett. Og det er bra. Ragna Nielsen vil avskaffe det nåværende og innføre det fullkomne, hevder han ironisk. Men det går ikke an å si at man vil dele det ideale. Spørsmålet er ikke først avholdenhet og så ekteskap - eller dagens usedelige prostitusjon, Garborg ønsker tvert imot fri kjærlighet, frie ekteskap, uten statens innblanding.

Han kjenner også indignasjon over umoralen som foregår i samfunnet, og han mener at den legaliserte prostitusjonen må avskaffes. Kvinnene må dessuten oppdras annerledes, så parforholdene mellom kvinner og menn kan vare, uten juridiske bånd. Og slik burde også barnas rolle behandles.

Mange lesere mener at Garborgs ironi overfor Ragna Nielsen er uridderlig og infam: han fremstiller Ragna som mye mer verdensfjerne og puritansk enn hun er i virkeligheten, blir det sagt.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 196