Dato
5 februar 1888

Hans Jæger skriver brev fra Paris, der han i følge boken Syk kjærlighet, som han skal utgi om seks år, vandrer rundt i svart fortvilelse og lengter etter Oda Engelhart, at han har hørt fra en av de norske kunstnerne som befinner seg i byen at Oda har måttet flyttet hjem til sin far, og at henne mann har overtatt de to barna, BA og Sascha.

Jæger skriver brev til Oda og spør om det er sant. I boken Syk Kjærlighet gjengir Jæger brevet slik:

"En maaned efter. (5te Februar 1888.)

BREV TIL VERA:

Paris.

«Kjære fru Vera!

Er det virkeli sant at Di har maattet flytte hjem igjen til faderen? — og at ægtemanden har tvunget sei til imens aa beholle Gog og Nadja? — Det var en aften vi sat paa en «Müller» nede paa Boulevarden, Hjelm’s, Vig’s og Herning’s og noen andre, to lange kjedelie rader nedover et langt kjedeli bor — de bruker aa sitte saan her de norske menneskene — og saa kom jei til aa sitte ve siden a Harriette me den for lille munnen, og hun fortalte mei det. Hun hadde forresten bare hørt at det var saa, men visste ingenting om hvordan det var gaat til. Er det virkeli sant? — aa skriv og si mei hvordan Di har det er Di snil, det er saa vont for mei aa gaa her og bare vite at Di har det vont og ikke noe mer — ossaa er det saa hyggeli aa se noen linjer fra Dem engang iblant.

Tak for den hilsenen De sente mei til Jul — jei fik den Nytaarsaften og ble saa gla over at noen hadde tænkt paa mei. — Uf at ikke noen kan slaa ihjel den mannen Deres, ossaa kaste noen millioner paa Dem.»

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. s. 34-35

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb