Dato
3 juli 1888

Hans Jæger og hans venn Haakon Nyhuus bestemmer seg for å reise fra Kristiania til Emmerstad. Jæger er desperat etter å treffe Oda Engelhart. De får husly i det lille huset i Emmerstadbukta. Slik beskriver Hans Jæger denne dagen i boka Syk kjærlihet:

"Dagen efter (Tirsda 3die Juli 88).

Ve middagstide kommer Gaarder og jei gaaende nedover Storthingsplass, over paa solsiden, langs rækken af droscher som holler der.

— Men dø og pine! sier jei da han har regnet op alt det som maa betales — der blir jo ikke stort over 30 kroner igjen da, af de 120 du fik paa obligationen?!.

— Nej, men skitt, sier han muntert — vi kjøper altsaa me os for 10 kroner i brænnevin og tobak; 10 kroner gir vi Jensine i forskudd naar vi kommer derut; og endda har vi altsaa 10 kroner igjen til aa kjøpe noe melk og smør og fisk og æg og saant noe for til de første dagene. Og siden skal du nok se det grejer sei... naar vi bare først er derute saa!...

— Ja la os bare komme derut! la os bare komme derut! sier jei nervøst, og vi skraar over gaten fra Bordoes hjørne for aa gaa ned til Gravesen og spise midda før vi rejser.

Men i det samme skvætter jei til ve aa se Lili og Jakob komme gaaende nede ve Grand — de er altsaa i byn igjen!

— Dem maa jei snakke noen or me, sier jei til Gaarder — gaa du i forvejen ned til Gravesen, jei kommer strax efter — og jei skynner mei inn paa fortoue igjen og gaar dem imøte me sykt bankende hjerte. Forfærdeli levende er det pludseli blet derinne i mei altsammen, naa ve aa se Lili igjen: alt det dernede i Paris... og rejsen, den triste rejsen hjem sammen med henne og Jakob ombor paa dampbaaten... og alt det som er skedd siden — aa Lili, du skulle bare vite!... Saa høj og lys og straalende hun kommer imot mei paa det solbeskinnete fortoue mellem alle menneskene! og den røe runne huen, hvor den klær hennes lyse ladyhode me den bleke teint... Der smiler hun til mei! og jei faar taarer i øjnene — aa Lili du skulle vite...

— Godag! sier jei trist og venner og slaar følle me dem — hvordan har dere det?

— Jo, sier Jacob fornøjet — vi er gifte naa! Onkelen har holt bryllup for os derute paa lanne... Men det var gott vi traf dej — vi vil nemli holle et bryllups-kalas herinne ossaa, bare for noen ganske faa da skjønner du, men du faar altsaa komme, og Vera...

—Træffer Di Vera, saa Di kan si henne til? spør Lili — og ve klangen af hennes stemme bæver det igjen op altsammen derinni mei.

— Ja, sier jei og ser sykt op i de bløte blaa øjnene hennes — Gaarder og jei rejser i eftermidda ut til Emmestad hvor vi skal bo, og i aften faar jei se henne...

— Gaarder vil vi ikke ha me! sier Jacob — ham kjenner vi jo saa lite, og det skal bare være noen ganske faa...

— Vel, sier jei — men naar skal det altsaa være?

— Klokken hall sex imaaren eftermidda hos Gravesen! sier Lili.

— Nei la os naa si hall otte da! sier Jacob, og skraar idetsamme bort til den første droschen paa Storthingsplass — og kusken springer til og lukker op vogndøren.

— Men blir ikke det for sént da? spør jei — hos Gravesen maa vi jo slutte klokken toll...

— Ja, derfor skal det være hall sex, sier Lili.

— Anejda Lili, sier han ærgerli og stiger inn i droschen — la det naa være hall otte.

— Ja du kan altsaa komme hall otte hvis du har lyst — svarer hun og ser kolt paa ham mens hun stiger inn hun ossaa — men vi andre kommer hall sex!

— Altsaa hall sex! sier hun til mei da hun har sat sei, og rækker mei venli haannen ut a droschen — adjø da! og hils Vera!

— Tak! sier jei og ser henne igjen sykt inn i de bløte blaa øjnene.

Og droschen ruller afsted bortover arbejdergaten og jei blir staaende der og stirre efter henne — gud, saa fatti tilmode... hvor der er meget af Vera ve henne, og det gjore saa gott at hun var her... kjære snille Lili! . . . og tænk den mannen som kan finne paa aa ville hall otte, naar hun har lyst hall sex... Vera! Vera! tænk altid aa kunne gjøre din dejlie vilje — aa gud!...

— og igjen strømmer hele min ulykke inn over mei, jei drukner i tanken paa henne og hvordan i alverden det skal gaa altsammen, og i en syk nervøs døs vandrer jei nedover til Gravesen — herregud, det faar gaa som det kan... alt faar gaa som det kan...

————————

Klokken er syv om aftenen. Langs lanne mellem Drøbak og Hvidtsteen stryker «Moss» utover fjoren, me aftensolen kikkende inn under soltelte om styrbord til mitt paa dæk, og ennu en hel del passagerer ombor. Paa sidebænken om bagbord, i skyggen, sitter Gaarder og jei me vore absinthglasser imellem os og stirrer inn imot lann...

— Dér! sier jei pludseli nervøst og peker forover, mens hjerte klemmer sei sykt sammen — det lille gule badehuse du ser derinne i bugten, ikke det der længer borte, men det som netop kom frem om pynten der naa — det er hennes! Og de husene deroppe, inni skoven, me det lille engstykke nedenfor sei — der er det hun bor. Ikke i det store hvite me façaden mot søen — det er bare kjøkken og barnekammer og pikekammer — men i det lille rømalte ve siden a som venner gavlen hit ut, dér er det hun holler til. Fortil, ut mot fjoren, ligger havestuen hvor hun plejer være om dagen — og bâk ligger hennes og søsterens to smaa sovekamre...

Gaarder sier ingenting, bare nikker me hode — og mens dampbaaten stryker forbi den lille bugten hvor hun bor, blir jei sittende der og stirre op paa det lille rømalte huse, og ser det igjen saa tydeli for mei, det lille jomfruelie blaamalte sovekammer me det tykke tæppe hængt for vindue og lampen tænt foran, og henne og mei derinne den forfærdelie natten... og flukten derfra, den rædsomme flukten gjennem skoven...

og mit hjerte snører sei forfærdeli sammen — gud, hva mon hun føler for mei naa?!...

Saa pludseli forsvinner det, husene og bugten og det hele — dampbaaten har svinget om odden. Og da jei igjen venner ansikte forover, ser jei Hvidtsteens brygge ligge solbeskinnet derinne i bugten, full a sommerklædte mennesker.

— Ja, jei tør altsaa ikke vise mei paa dæk mens vi ligger i Hvidtsteen! sier jei nervøst til Gaarder — hun vil ikke jei skal bli set af de inføtte... Du faar altsaa gaa op paa bryggen og snakke me henne hvis hun er der, jei gaar inn i røke-lugaren imens...

— og jei hæller i mei resten af absinthen i én slurk og skynner mei inn i røke-lugaren, nervøs saa jei dirrer over hele kroppen, og blir staaende me ansikte op mot en a de smaa rutene og kikke ut...

Dampbaaten lægger til; kanten a bryggen, som ligger noe højere enn baaten, er tæt besat me mennesker, men henne ser jei ikke... Jo! der trænger hun sei frem, lys blaa i gul straahat, øjnene lyser saa store derinne unner det mørke pannehaare mens hun ser sei spejdende omkring, og mit hjerte banker som det vil sprænges — hvor er hun vidunderli vakker!... Og jei som ikke kan komme derop til henne!... Dér springer Gaarder op a lann-gangen og hen til henne, og hun rækker ham haannen og snakker til ham og smiler — aah! at det ikke er mei...

Syk og febrilsk stirrer jei op paa hennes ansikt mens de staar der og snakker.

... Vil hun slet ikke se hit? — aah, om jei bare kunne faa møte hennes øjne!... har ikke Gaarder sagt henne at jei er her mon?... Der ringer det anden gang — aa gud, vil hun slet ikke se hit?... Jo, der senner hun et spejdende blik hen over dække, som søker hun efter noen... nej, der tok hun øjnene til sei igjen — aah, hun vet ikke at jei er her... og der ringer det tredje gang! og Gaarder griper fort hennes haann, løfter saa paa hatten og skynner sei ombor — herre gud, at hun ikke ser hit!...

Et øjeblik ennu staar hun der og kaster et siste blik henover dække som søker hun mei der — saa venner hun ryggen til og forsvinner inn mellem alle menneskene oppe paabryggen.

— og jei synker syk ned paa sofan derinne i røke-lugaren me bryste fuldt af graat — aah om jei bare hadde faat møte hennes øjne!...

Saa staar Gaarder i døren me smilende ansikt.

— Naa? spør jei fort og springer skjælvende op af sofan.

— Vi skal møte henne me baat i aften klokken ni!

— Hvor? spør jeg febrilsk.

— Hvor? gjentar han, og hans ansikt forlænger sei betydeli — ja det glemte jei dø og pine aa spørre om!

Men er du gal da menneske, sier jei angest, me graaten i halsen — hvor kunne du glemme det?!... naturlivis gaar der naa noe galt! rejser vi hjem til badehuse hennes for aa hente henne der, saa er det naturlivis hér ve Hvidtsteens brygge hun vil hentes — og rejser vi hit for aa hente henne her, saa er det naturlivis hjemme ve badehuse hun har ment! — hvor kunne du glemme aa spørre hvor! aah, det er for idiotisk!...

Saa! sier han godmodi — ta naa ikke slik paa vej for det! det maa jo være hjemme ve badehuse hun har ment.

— Aa, sier jei fortvilet — der gaar nok noe galt, jei vét det nok!

og jei synker syk ned paa sofan igjen og blir sittende der angest og vri mine hænder — mens dampbaaten skjærer paaskraa ut fjoren, over til Filtvedt.

Der faar vi strax en baat som skal sætte os over fjoren igjen til Emmestad. Langsomt, forfærdeli langsomt glier vi afsted hen over den brede blanke solbeskinnete fjoren, jei sitter der saa syk og nervøs at jei knapt kan sitte stille paa toften — men endeli saa glier vi da inn i Emmestadbugten.

Lyst og fredeli ligger Jensines hvite énetages hus deroppi bakken, skinnende i aftensolen — aah, saa altfor lyst og fredeli ser det ut... et hjem for muntre lykkelie mennesker, ikke for mei! gud hva skal der bli a mei... hva mon hun føler for mei naa?!...

— og vi lægger til for ennen a den høje træbryggen som stikker lang og tynn ut i vanne — her hvor hun la til den formiddan! — og jei klyver op og tar imot haann-koffertene vore som Gaarder langer op, og vi gaar sammen opover den grønne bakken mot det hvite huse. Da vi er mitt i bakken kommer Jensine ut ve siden a huse og staar og skygger me haannen for øjnene og ser ned paa os — akkurat som sist, dengangen Vera og jei kom opover og alt var forbi...

— Godag Jensine! sier Gaarder muntert da vi er naadd op til henne — jei heter Gaarder, og ham dér kjenner Di — vil Di ha os boende her en maanedstid eller to isommer?

— Jada! sier Jensine smilende og blinker til Gaarder — Di ser ut til aa være en hyggeli kar Di!... joda! værsgo!

og hun viser os inn i den store blaamalte stuen me de to vinduer ut over fjoren og det røbrune klaffebore mitt paa gulve, hvor Vera og jei sat og spiste den dagen — aah, hvor det gjør ont altsammen...

— Her er jo brilliant! sier Gaarder — men hvor skal vi ligge?

— Jei kan bare reje op et par flatsenger til dere, sier Jensine.

— Udmærket! saa slipper vi senger herinne. Men har Di noe aftensmat til os? noe melk og smør og brø? ikke andet!

Ja da!

Og Jensine gaar ut, og vi faar sat inn noe mât, og Gaarder spiser me glubende appetit mens jei sitter der syk og nipper til et glas melk og sier ingenting — bare stirrer paa det store slag-uhre derborti kroken tilhøjre for vinduerne... aah saa langsomt viseren kryper nedover skiven... først naar den er kommen ned til hall kan vi ta afsted — der er et helt kvarter igjen...

Endeli sitter vi da i Frithofs sjægte, jei ve det forreste, Gaarder ve det agterste aarepar — og utover bugten bærer det, og nordover langs lanne, me foss for bougen, henover mot henne! mens hjerte banker i spænning og angest:

— hvordan vil hun være imot mei?...

Da vi skyter frem om den siste odden sagtner vi aaretâkene, og baaten glier stille hen foran den lille bugten hvor hun bor. Det er ganske lyst endda skjønt luften er blet overtrukket, men alt er saa stille runt omkring — det er som om alt levende er gaat til hvile untagen os. Vi sitter der tause, me aarerne tyst løftet af vanne, og stirrer spænt inn mot det lille gule badehuse derinne under skoven, mens baaten glier sagte videre af sei sell

— nej, ingen aa se!...

— Vi er for tili ute! sier Gaarder og lægger forsigti sine aarer inn.

Saa tar jei revolveren op a lommen og fyrer et skudd af i luften. Det gir en dump uhyggeli gjenlyd hen over vanne; et øjeblik sitter vi der og ser paa hverandre, grepet af uhygge begge to — saa sier Gaarder, stille og alvorli:

— Saant er det altsaa man dør a...?

— Ja, sier jei sagte

og jei sænker igjen aarerne i vanne og lar baaten glie stille inover bugten og hen foran det lille gule badehuse; løfter saa igjen aarerne af vanne og stirrer inover mot strannen, lyttende me sammensnøret hjerte

— gud, tænk om hun naa ikke kom!

Saa pludseli dukker hun frem af skoven derinne, lys blaa me gul straahat, og springer let hen langs strannen og ut paa bryggen, mens jei føller hennes slanke skikkelse me bævende hjerte.

— Naa? har dere ventet længe? spør hun smilende, og hopper ned i agterskotte a baaten som jei imens har lagt til.

— Nej, svarer jei sagte og ser sykt op paa henne — vi kom netop!

Men jei kan ikke se af hennes ansikt om hun er gla i mei eller ikke, og hjerte snører sei igjen volsomt sammen — graaten er like ve aa kvæle mei.

— Saa yndi stille det er paa vanne! sier hun bløtt og sætter sei ned.

— Jei vil svært gjerne faa slippe aa ro mer, sier saa Gaarder til mei — jei har faat en byll under armen som gjør noksaa ont.

Jei kan ikke svare, bare nikker til ham, og ror afsted utover bugten me sammensnøret hjerte —: hun er ikke gla i mei mere!... jei maatte kunnet se det paa hennes ansikt da hun kom...

Og baaten svinger om odden og sydover bærer det igjen, utover mot Emmestad, hen over det stille blanke vann... Glae og muntre sitter de og snakker og ler der agter de to, mens jei bare stirrer sykt bort paa hennes ansikt og ror og ror me fortvilelse i hjerte — hun er ikke gla i mei mer, alt er forbi, hva skal der bli a mei...

— — Saa sitter vi ute i Jensines have under de hvitblomstrete moreltræerne, og drikker absinth. Luften er blet mere og mere mørk, det skumrer stærkt derinne under træerne hvor vi sitter, og en underli dump stilhet hersker runt omkring, som foran et uvejr. Men mitt i den dumpe lydløse stilhet klinger hennes lyse rene stemme og hennes friske klare latter saa sorgløst munter og frejdi ut i luften, som om alting i verden var bare lykke og glæde — og Gaarder snakker og lér me, full af sorgløs ongdom og livslyst han ossaa. Bare jei sitter der me sykt sammenklemt hjerte og aarker ikke lé me, og sier ikke noe større. Forfærdeli snil og venli har hun vært mot mei like siden hun kom; strax vi kom herut sat hun sei her ve siden a mei og har sittet der hele tiden siden; og ret som det er drikker hun me mei og sier noen venlie or til mei, og er ikke spor a vonn for at jei sitter her saa taus og trist mens hun er saa munter og gla. Men jei føler det som at hun er ikke mere saan gla i mei som før — og jei blir sittende der me mit syke sammenklemte hjerte og bare ønsker mei at gid gid jei hadde kunnet faa dø hos henne mens hun ennu var gla i mei! gid gid jei bare hadde kunnet faa den ene dagen hos henne som hun sell trodde at jei ialfall skulle faa — den ene dagen hvor hun ville være sammen me mei fra maaren til aften... me bare mei alene hele dagen... vi skulle være ute i skoven og hun ville være forfærdeli gla i mei — aah hvor jei husker da hun sa det! — forfærdeli gla i mei ville hun være hele dagen igjennem... og saa ut paa aftenen skulle vi drikke os paa lyran begge to, og først sent paa nat skulle jei faa lov til aa ta den morfinen og si adjø til henne for siste gang og lægge hode mit ned i hennes dejlie fang... Og naar jei saa var søvnet inn skulle hun skyte mei ihjel, og siden efter være forfærdeli gla i mei, altid, bestandi! — aah hvor jei husker da hun sa det!...

— og naa er hun alt ikke gla i mei mere... og det kan aldri ske... aldri! ikke saan mer... Sell om jei ennda faar lov til aa dø hos henne — naar hun ikke er gla i mei, saa ligger jei jo allikevel der alene og dør... alene mitt i hennes dejlie fang... alene i hele verden — hu!

og det farer som et kulle-gys igjennem mei.

— Fryser Di? spør hun pludseli, forfærdeli ømt, og lægger sin haann paa min skulder og sætter me en fort bevægelse sit ansikt tæt op mot mit — og de store mørke øjnene hennes brænner me en bløt ømhet som aldri før og sænker sei dybt i mine saa alting inni mei paralyseres og jei er like ve aa segne om: gud forbarme sei, hun er... hun er gla i mei! — Og jei maa støtte mei me begge hænder mot bænken jei sitter paa mens jei stammer det me møje frem:

— Ja, det er visst litt kollt.

Saa river hun a sei skinnkraven hun har paa og kaster den omkring mei, og et vellyst-gys bæver igjennem mei: den er varm ennu af hennes legeme!... Og hun hægter den sammen fremme i halsen paa mei me sine dejlie hænder og klapper den bløtt ned om mine skuldre mens jei sitter der og stirrer paa henne, magtstjaalen af hennes hænders berøring — aah, de dejlie hænderne! det rinner mei søtt ned gjennem bloe at de tar paa mei, og faar alle mine lemmer til aa skjælve...

— Saa! sier hun — naa er det bedre, ikke sant? — og hun sænker igjen de ømme øjnene dybt i mine saa hjerte skjælver i mit bryst.

— Jo, stammer jei sagte og stirrer fortabt inn i de elskede øjnene hennes — men naa kommer jo Di til aa fryse?

— Nejda! jei er saa varm saa! — skaal! — og hun klinker og drikker me mei uten aa slippe mine øjne. — Men Di er saa bedrøvet idag! sier hun bløtt — ikke vær saa bedrøvet!... jei er gla jei! og her er saa hyggeli aa være — ikke sant Gaarder?

— og hun venner sei pludseli mot ham, og han svarer: jo!

Me skjælvende hjerte sitter jei der: hun er gla i mei! aah, om jei kunne faa gripe hennes hænder, og kaste mei inntil henne, og graate min bævende glæde ut ve hennes bryst!... Men han sitter jo der — og jei bare tvinger min stemme saa gott jei kan og sier noenlunne behersket:

— Nej, jei er ikke bedrøvet... jei er forfærdeli gla...

og igjen møter hun mine øjne saa ømt at jei skjælver like til mit inderste.

— Han ser ut som en Russer me den skinn-kraven! sier Gaarder.

— Kraven er jo Veras, sier jei — og hun er jo Russerinde! hennes mor var jo russisk... Vera hvor Di ikke er føtt hér! hvor Di er dejli anderledes enn alle andre damer her i dette lanne!...

— Syns Di det Hans Jæger? sier hun bløtt og sætter igjen ansikte sit tæt op til mit - og et ømt, smerteli-sanseli smil bæver om hennes munn mens hun igjen sænker sine øjne dypt i mine.

— Ja, det er ingen som Dem, svarer jei sagte og skjælvende, og griper krampagti fat i en foll af hennes kjole nede ve hoften — jei maa, jei maa ha noe a henne aa holle i...

Vi blir sittende der og se paa hverandre, og en stunn blir det ikke sagt noe mere. Saa pludseli sier Gaarder:

— Nej, men blir sgu varm a denne absinthen — jei vil ned og ta mei et bad!

og op springer han fra bænken og ut af haven og ned over den grønne bakken. Ikke før er han forsvunnet før Vera pludseli slaar armene om halsen paa mei og trykker hode mit fast intil sei uten aa si et or.

— Er du gla i mei endda? hvisker jei skjælvende — gud, jei var saa fortvilet for jei trodde ikke du var det mer...

— Min egen gut! jei har jo bare dei naa! hvisker hun ømt og trykker mei ennu fastere inntil sei — og vi synker langsomt bâkover og vælter bløtt ned a den lave bænken og ned paa græsse.

Me hamrende hjerte klynger jei mei inntil henne og kysser hennes ansikt og hennes hals og hennes øre, mens jei stryker henne krampagti me haannen nedover hennes elskede legeme — saa forgaar al sans mei og jei vet ikke mere hva jei gjør...

Førenn hun pludseli griper mei om armen og hvisker det intenst:

— Nej! nej!... du?... ikke naa! - Gaarder kan komme!...

Nervøst skvætter jei til — men hører idetsamme tydeli Gaarder plaske nedi vanne, og klamrer mei saa igjen som i fortvilelse inntil henne —: aah, han kommer ikke! han er jo uti endda...

— Jamen ikke gjør det! hvisker hun nervøst — du! hører du! ikke naa!...

Men der er ingen fare længer — jei er pludseli stanset, grepet af rædsel: tænk om jei igjen kom til aa gjøre noe som hun ikke ville!... Og forfærdet løfter jei hode og stirrer sykt inn i hennes dejlie ansikt og hvisker det til henne:

— Aldri! aldri! mere skal jei gjøre noe som du ikke vil Vera! — aah men jei er saa forfærdeli saa forfærdeli gla i dei!

og jei klamrer mei igjen inntil henne og kysser henne inni øre.

— Søte søte dei, hvisker hun ømt og klapper mei nedover nakken mens jei gjør det, saa jei gyser a vellyst — og pludseli klemmer jei mit legeme tæt op imot hennes fra øverst til nederst, benene strakt krampagti ut fra mei, og vellysten rinner mei tyk og søt ned gjennem mit legeme og det gaar... Og noen øjeblikke efter er den over mei som rasende vanvid denne forfærdelie tørst efter henne som jei ikke har naadd — og jei kryster henne afsindi inntil mei, hele hennes nøkenhet staar me ét lyslevende for mei, og me volsom magt bruser det op i min fantasi, alt det som jei har trang til aa gjøre me henne.

Men rædselen for aa gjøre noe som hun ikke vil, stanser mei; jei løfter sykt hode og stirrer et øjeblik fortvilet ned paa det elskede ansikte hennes som for aa hente kraft — og lar saa hode synke tongt ned paa hennes bryst og ønsker mei at hennes dejlie legeme pludseli maatte aapne sei fra øverst til nederst og ta mei inn i sei, og lukke sei til over mei, saa jei kunne bli derinne og opløses og fortæres derinne og gaa over i hennes legemes saft — saa den endeli engang kunne bli slukket denne kvalfulle fortærende tørst efter henne...

Pludseli skvætter jei nervøst til ve at hun igjen klapper mei nedover nakken, og angest ser jei op paa henne og hvisker:

— Vera! faar jei de otte nætterne?

— Ja! ja! vi skal se, hvisker hun sagte — men hyss! der kommer Gaarder!

og op sprætter vi begge to og sitter igjen ve siden a hverandre paa bænken da han kommer.

— Hvordan var det i vanne da Gaarder? spør hun.

— Udmærket!

— Saa vil jei ossaa bade! sier hun og springer op — og vi føller henne ned til strannen der hvor Gaarder har badet.

— Nej hér er for stenet, sier hun — jei maa ha en sannbunn aa gaa ut paa... skaf mei en sannbunn!

— Det finnes bare i den nordre enne a bugten, sier jei.

— Vel, saa gaar vi altsaa dit!

— Men vil Di virkeli dette?... saa kolt som det er?... og kjenn — jei rækker haannen ut i luften — naa begynner det aa regne ossaa!

— Bare kom naa! sier hun muntert, og vi føller henne derbort...

— Her er jo udmærket, sier hun da vi er der — gaa naa me dere! for naa skal jei klæ a mei — og hun smutter hen bâk en busk ve strannen. Gaarder gaar helt op til huse igjen, men jei stanser mitt i bakken og blir staaende og se ned...

Pludseli kommer hun nøken frem bak busken dernede, ut paa strannen — det er ikke mørkere enn at jei tydeli kan se hennes slanke hvite skikkelse mot det sorte vann.

— Gaa længer væk! roper hun opover til mei, og jei gaar et par skritt — men stanser saa igjen og blir staaende som fastnaglet og stirre derned med volsomt bankende hjerte.

Og ut vader hun i vanne et temmeli langt stykke uten at det gaar henne længer enn til mitt paa læggen; saa endeli blir det litt dypere, det rækker henne til midt paa laarene — og hun lægger sei ned og svømmer og plasker omkring...

Me bankende hjerte staar jei der og haaper at hun tilslut skal rejse sei og vade inover igjen; men isteden svømmer hun helt inn over lang-grunnen, og hennes hvite skikkelse rejser sei pludseli i vejre helt inne ve strannen, og er strax forsvunnet bak busken dernede.

— saa først mærker jei at det si-regner, og tænker paa hennes klær som blir vaate.

Noen minutter efter kommer hun paaklædd frem paa strannen igjen og jei skynner mei nedover mot henne.

— Di var altfor nær! sier hun og truer til mei me fingeren — jei sa jo Di skulle gaa længer væk!

— Er Di vonn for det? spør jeg angest.

— Aanejda, det er jei ikke du! sier hun ømt og griper mei kjærli i haannen. Men hu, hvor det er kolt! jei fryser saa jei hakker tænner, alle klæerne mine er blet dy vaate a regne... underbuxerne kunne det ikke engang nytte aa ta paa igjen — se her! og hun peker paa en liten hvit rull hun har unner armen... Men jei vil rejse hjem strax!

— Bare Di ikke blir syk a dette?

— Aanejda! kom naa!

Gaarder er kommen til og vi gaar alle tre ned paa bryggen. Der sier hun adjø til Gaarder og stiger i baaten, jei kaster fanglinen loss og hopper efter — og for aa faa varmen i sei igjen sætter hun sei ve aarerne og ror utover bugten i det silende regn, mens Gaarder gaar alene opover bakken igjen mot huse.

Men før vi ennu er rukket ut til odden slipper hun aarerne og rejser sei, og vil ikke mer.

— Men er Di blet varm da? spør jei ængsteli.

— Nej men jei gidder ikke ro!

— Aa men sæt Dem ialfall hit og skyv paa aarerne, vil Di? — jei ser bønli op paa henne.

— Det kan jei gjerne!

og hun sætter sei ned paa toften foran mei me mine knæer innimellem sine og skyver paa aarerne, og vi ror langsomt ut om odden og videre nordover langs lanne — ganske langsomt, me øjnene dypt sænket i hverandre...

Alt er saa stille, øjne i øjne sitter vi der, regnen siler ned over os begge, ingen af os sier et or, og jei synes jei er henne saa nær, saa nær! — det er som mit hjerte er stanset og staar stille i en siste øm længsel efter aa naa henne hélt...

Pludseli smiler hun svagt — et ømt vellysti smil — og hun lissom sænker sine øjne ennu dypere i mine mens hun sier det stille:

— Du! naa er vi snart mitt utpaa fjoren — hvor vil du egentli hen me mei?

Jei tænker ikke noe ve det hun sier, hennes stemmes vellyd bare glier hen over mei som et ømt kjærtegn — og jei slipper uvilkaarli aarerne og glier sagte ned a toften paa knæ foran henne, inne mellem hennes knæer, me armene om hennes liv og øjnene dypt i hennes, og hvisker det tonløst og fortapt: «Vera, jei er saa gla i dei!» — og hode mit synker inn mot hennes bryst og hun trykker det bløtt inntil sei.

Mine knæer ligger i vann saa jei bløtes igjennem til skinne, vaatt er hennes bryst hvor mit hode hviler, sell er jei dy vaat, og vaate armene som favner om mit hode, og vaat hennes haann som hun holler paa mit kinn — og ned siler regnen over os i strømme

— aah men jei føler mei henne saa nær!... og hennes hjerte banker saa varmt herinne mot mit kinn, og jei længes saa stille og ømt mot henne — gud om jei naa kunne række helt inn til henne og forsvinne inn i henne og bli borte... Men det kan ikke ske — da maatte her være tørt og varmt og vi maatte kunne synke bløtt om sammen her vi sitter... nej, det kan ikke ske — aah, men jei er henne saa nær, saa svimlende inderli nær, og mit hjerte staar saa bævende stille i en siste øm længsel...

— Aa Vera, jei er saa gla i dei, hvisker jei igjen, og føler et ømt tryk a hennes arm — aah, saa ømt hun holler mei inntil sei!...

— Naa gik den ene aaren! sier hun stille.

... saa søtt og bløtt det er herinne i hennes favn!...

— Og dér gik den andre, sier hun om lidt, og det høres som var det gott vi ble den kvitt.

— Aa Vera, jei er saa gla i dei, hvisker jei igjen og venner ansigte op imot hennes og møter hennes store ømme øjne som ser kjærli ned paa mei. Regnen siler ned over henne, smaa vannbækker løper ned a hennes ansikt derinne under hatten... saa trykker hun mei tættere inntil sei og bøjer sei ned og kysser mei et langt ømt kyss paa munnen — og det er som maa jei dø...

— Det er visst best du faar fat paa de aarerne igjen, sier hun om litt me et lite smil — ellers faar vi ingenting aa ro me... Dér borte ligger den ene — hun peker derbort me øjnene uten aa slippe mei — og dér borte er den andre!...

Og jei rejser mei stille op a hennes vaate favn og faar fat paa aarerne — og vi ror langsomt videre som før, me øjnene dypt sænket i hverandre.

Intil jei ikke holler det ut mere aa være fra henne men maa be om aa faa lægge aarerne inn. Og hun svarer ja, og jei vipper dem skjælvende inn og synker igjen ned paakne derinne i hennes dy vaate favn, og hun holler mei igjen saa ømt inntil sei, og jei længes saa saart efter henne. Vanne jei ligger i isner mine knær, smaa vannbækker rinder mei her og der kolt nedover ryggen, unner klæerne, og bringer mei til aa gyse — aah men herinne ve hennes hjerte er det saa søtt og varmt... aah, saa saart jei længes efter henne! Og jei vét jo at hennes dejlie legeme er nøkent derinne under kjolen, underbuxerne ligger jo derborte i en vaat tull — nøken sitter hun her inunder, jei vét det! jei vét det!...

Men mit legeme bare betaes af en øm magtstjaalen bløthet ve tanken, jei lissom smelter bort i en bløt usigeli ømhet og kan ingenting — bare længes, længes i søt kval efter henne og alt det som er inni henne — aah, hvor ville jei gjerne tore be henne om aa faa lov til alt, alt, alt det andre — det er som marven smelter i mine ben og rinner mei varm ned gjennem rygraden ve tanken — aah men hun liker ikke at jei er gla i henne saan! hun sitter her saa ong og saa sunn, jei tør ikke engang la henne vite hva jei har en saa bævende lyst til...

— og jei bare klemmer mei tættere inn i hennes legemes favn og venner ansikte sykt op imot hennes og hvisker det op til henne som en syk øm klage:

— Vera, jei er saa gla i dei...

Og igjen bøjer hun sei ned over mei me øjnene dybt i mine og kysser mei et langt ømt kyss paa munnen — og mei er det som forvaar jei i en skjælvende længsel efter aa drokne derinne i det allerskjuleste a henne.

— Du! sier hun om en stunn og klapper mei bløtt nedover nakken — naa ror vi litt igjen, hva?

Og vi ror igjen et stykke videre som før — inntil jei igjen faar lov til aa lægge aarerne inn, og igjen synker betat ned foran henne, inne mellem hennes knæer, og blir liggende der i hennes legemes favn i søt kvalfull længsel efter henne, og hvisker det inn ve hennes hjerte, hvor jei er forfærdelig forfærdeli gla i henne...

— — Endeli lægger vi til ve det lille gule badehuse inni bugten hvor hun bor, og jei springer ilann og gjør baaten fast og rækker henne haannen og hjælper henne op paa bryggen. Det gryr af dag saa mørkt som det er; klæerne hænger vaate og slunkne omkring os, som er vi like trukket op a vanne — og regnen siler fremdeles ned i strømme.

— Adjø da! sier hun me et kullegys og rækker mei haannen — vi møtes altsaa hos Gravesen ieftermidda hall sex, me Lili og Jacob. Jei rejser inn me baaten — du faar ta me toge.

Skjælvende holler jei hennes haann mellem begge mine og ser henne sykt inn i ansigte.

— Vera! sier jei sagte — det er saa forfærdeli aa skilles fra Dem... kunne jei ikke faa lov til aa være me op?

— Nej... du... sier hun ømt og klapper mei paa kinne — du kan ikke det. Maiken ligger jo i værelse ve sidena... og jei maa jo skifte fra top til taa, og det maa du ossaa — og naa har vi jo snart lyse dagen...:

— Men er du gla i mei? spør jei sykt.

— Ja jei er! sier hun og slaar armene om halsen paa mei — jei er gla i dei gutten min! men det gaar ikke an naa... ikke idag! — ikke sant: du forstaar det? du? — og hennes stemmes klang er saa insmigrende bløt at den magtstjæler alle mine lemmer.

— Jo, hvisket jei sagte og klynger mei inntil henne — jei forstaar det nok — det er bare det at det er saa forfærdeli aa være til naar du ikke er der...

— Er det det, du? — sier hun bløtt og ser mei kjærli inn i øjnene me det lille ømme grusomme smile. — Jamen du! det er ikke noe aa gjøre ve naa! — adjø da du! jei er gla i dei jei!

— og hun trykker mei ennu engang inntil sei og kysser mei, og river sei saa løs og springer let inover bryggen og forsvinner op i skoven.

Syk og skjælvende kaster jei loss og stiger i baaten og ror fortvilet og alene utover bugten... Du faar jo se henne ieftermidda! sier jei til mei sell og forsøker aa trøste mei — men det nytter ikke; hjerte slaar bare noen rare gale slag og jei brister i en syk nervøs graat — aah, jei kan ikke, jei kan ikke være til uten at hun er der...

Blytong hænger luften over fjoren, ned siler regnen i tætte striper lodret paa vanne; det er som om millioner hvite smaa levende væsner opfører en vill dans i den sorte vannskorpen — og syk og angest og gjennembløtt til skinne sitter jei der og stirrer paa dem mens jei ror, og begriper ikke hva der skal bli a mei i verden... "

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris.s. 215-239

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb

og

Thaulow, F. (1890). Ved Ramme. Olje på lerret.