Dato
29 juni 1888

Hans Jæger sitter i det rødstripete teltet på uteserveringen Gravesen i Kristiania, som ligger rett overfor Grand, på den andre siden av Studenterlunden, og drikker og er svært nervøs. Sammen med ham sitter Nils Johan Schjander og Haakon Nyhuus. Jæger beskriver denne dagen og brevet han skriver til Oda Engelhart, som er i Hvitsten, slik i boka Syk kjærlighet:

"Dagen efter (Freda 29de juni 88).

Klokken er fire om eftermiddan.

Ve et a smaaborene under det røstripete telte hos Gravesen sitter Schander, Gaarder og jei. Folk er færdie me kaffeen, det tar til aa tynnes stærkt bortover borene, men vi tænker ikke paa aa gaa; vi er begynt paa pjolteren og agter os ingen andre steder hen — hvor skulle vi ossaa gaa!...

Schander og Gaarder sitter og snakker sammen om noe gud vet hva; mei har de for længe siden sat ut a betragtning — jei er for nervøs. For ikke aa genere dem altfor meget sitter jei der me begge hænder i lommen; fingrene mine kan jei nemli umuli holle stille, det er me nød og neppe jei kan holle mei sell stille — jei lider a en forfærdeli trang til pludseli aa springe op og styrte et eller andet sted hen. Men hvor skulle jei styrte hen? jei har jo ingen steder i verden aa gjøre a mei... aa nej! — og syk og skjælvende blir jei sittende der, og bare nipper alt i ét nervøst til min pjolter...

... Aah, jei skjønner det nok: — naa da hun er blet alene efter aa ha set mei igjen — naa først er det strømmet inn paa henne i al sin fælhet alt det jei har skrevet til henne, og hun føler at hun er ikke saan gla i mei at hun tør kaste sei alene ut i verden sammen me mei... Men at det vil ramme mei som et knusende slag naa efter de illusioner hun har vakt, det skjønner hun jo — og saa har hun ikke aarket aa møte mei igaar og si mei det...

Gud, bare hun endda er saa gla i mei at hun vil skyte mei ihjel! — for det er jo det eneste naa. Det kan være tongt nok sell det naa, efterat en hel ny livskraft var brutt frem i mei; men allikevel: det er jo den eneste redning. Og jei vil det jo gjerne, og glæder mei jo til det: — ta henne i haannen og se henne inn i de kjærlie øjnene hennes, og synke om me hode i hennes fang mens hun klapper mei bløtt nedover haare og hvisker det stille ned til mei: «adjø da stakkars min kjære gut!» — og saa dø og bli borte me den bevisthet at jei ligger der i hennes elskede fang — aa jo, jei glæder mei nok til det! Deilie, vidunderlie Vera — bare du endda er saa gla i mei at du vil — er du det, kjære dejlie du?...

Aah, men jei aarker ikke aa vente! hvordan skal jei kunne holle ut denne tiden til jei faar se henne igjen...

Og pludseli rejser jei mei og gaar inn i kaféen og faar pen blæk og papir og skriver til henne —:

«Naa er jei igjen som i Paris. Den første aftnen efter at Di var rejst var jei hos Meyer, og han spurte mei hva det var for en storartet lønnende opfindelse jei skulle ta patent paa? — for saan fornøjd hadde han aldri set mei i den tiden han hadde kjent mei... jei sat jo der og saa paa Dem hele tiden, og trodde at Di elsket mei. — Og dagen efter: alle mennesker jei traf, saa spurte de mei hva det betød at jei var saa gla. — Jo, alting grejer sei for mei naa, var alt hva jei svarte. — Er det kjærlihet? spurte Garborg. — Nej, noe andet som jei ikke kan fortælle endda. — Men saa skrev jei til Dem iforgaars, og saa ble jei trist, og saa rejste jei igaar ut til Hvidtsteen og laa der og kikket bak gjærderne paa begge sider a huse, inn paa gaarsplassen, og saà ingen, hverken Dem eller Deres søster eller Nadja eller Gog eller noen, untagen en pike som engang passerte tværsover — og saa fik jei intrykke af at huse var død ut, og at det var en drøm altsammen. Og saa vandret jei nedslaat tilbake til Vestby station og ventet et par timer paa toge, og har siden vært fulstændi som i Paris. Men naa rejser jei altsaa imaaren ennu engang derut, me toge kl. 10₂, arriverer altsaa kl. 11₅₉ til Vestby — og hvis Di da ikke er der, saa vét jei ikke hva jei skal gjøre, jei tør jo ikke for Deres skyll forsøke aa faa fat paa Dem derute paa bakkehuse, og kommer altsaa til aa rejse tilbake igjen me første tog, kl. 2₂₂, eller me dampskib fra Hvidtsteen eller kansje fornuftiere Drøbak. A kom hvis Di kan, vil Di? — nej, kom ikke allikevel, hvis Di ikke har lyst.

Deres

Hans Jæger.

Jei læser breve igjennem og blir sittende og stirre paa disse kolle linjerne — det var jo ikke det jei ville skrive til henne... Herregud, jei maa jo skrive hvordan jei har det, la henne se inn i mit syke fortvilete hjerte saa hun ser alt det jei føler for henne... Men jei kan, jei aarker ikke det naa — nej, nej, det faar gaa som det kan, bare hun faar vite at imaaren rejser jei derut igjen... alt faar gaa som det kan

— og me skjælvende hænder forsegler jei breve og skynner mei ut til de andre, sier at jei kommer strax igjen — og løper saa syk og nervøs afsted nedover gaten for aa aflevere breve ombôr i «Moss».

Sted
Korrekturlest?
Nei