Dato
8 juni 1888

Hans Jæger skriver til Oda Engelhart:

"Dagen efter (Freda 8de juni 88).

Kjære — hvor den gjore mei ont den lille lappen Di sente mei. Men naa har Di faat breve mit ikke sant, og saa forstaar Di at jei aldri har villet være slem, aldri villet være væmmeli mot Dem, men at jei kunne jo ikke skrive før — og naa kan jei heller ikke skrive, for jei venter, aah hvor jei venter paa aa faa vite hva intryk breve mit har gjort paa Dem, og hvordan Di naa føler likeoverfor mei.

Deres

Hans Jæger.

Faar jei ordnet det me pengene rejser jei me baaten den 21de fra Antwerpen, og saa gaar jei strax op til amtmannen og faar mei 14 dage som jei vil ha til aa leve i ennu, hvis jei i de dagene kan faa se Dem hver dag. Au revoir! au revoir! — aa gud hvor det er fælt aa gaa her og skulle skrive ting. "

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. s. 75

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb