Image
August Strindberg
Dato
9 mai 1893

August Strindberg skriver to brev som sier noe om hans forhold til Dagny Juel. Det er svært ambivalent.

Her er hva han skriver:

"Jag är nygift, på Helgoland, och har det godt! Men vår arme Bengt 2 sitter fast på ett hotell i Berlin, ruinerad af den Satans eländiga qvinnan Dagny Juel, (som också var min älskarinna i tre veckor!) I bref från Paul i dag erfor jag att hotellvärden hotar honom med polis, och du vet att i Tyskland blir polis, om man ej strax kan parera en hotellräkning. Bengt slog lös blå bandet 3 i Köpenhamn (med Hamsun)  kom hit (till Berlin) full, och har varit full en månad. Fann sin älskade Dagny som Aspasia på "Svarta Ferkeln" der hon låg med hvem som helst, nära på. Kan Du rapellera Dagny vore väl, för hennes föräldrars skull.' Hon har hyrt sig ett rum på en ludergata och är så slagen af moral insanity att hon också snart blir poliserad. Oh, det är en roman! Hon ödelägger familjer och manfolk, nödgar män med begåfning förskingra kassor, lemna hus och hem, pligter och banor! Det skulle ej angå mig, ty jag har sjelf donerat henne från mig som älskarinna,° och moralen är ej min sak. Men för Bengts, andras, hennes egen, och hennes anhörigas skull . . . låt hemta henne!"

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal.  http://www.nb.no/nbsok/nb/c0a47adbc82b7b3b572a7d2273131c45?lang=no#0