Dato
10 januar 1894

Laura Munch har fått en roligere periode, og flyttes fra salen for de mest urolige pasientene til den for de roligere.

Hun beskrives på denne måten i journalen på Gaustad i dag:

"Mere jevn det siste. Til B igjen."

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet