Dato
29 november 1897

Amalie er tilbake fra sykehuset i Øresund, men har ligget en ukes tid. Hun er dypt deprimert, og orker ikke å omgås mennesker. Den eneste hun kan betro seg til, er Irminger. Til ham skriver hun lange brev. Venner kommer for å se til henne, men hun syns bare de plager henne med sitt snakk om at hun ikke må røyke.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skram, A. (1897). Brev til Valdemar Irminger. Korrespondanse 1885-1935, Statens arkiver, København

https://amalieskraminfo.wordpress.com/amalie-skrams-brev-til-valdemar-irminger/