Dato
20 januar 1898

Amalie og Erik Skram holder selskap for blant annet Bjørn Bjørnson og Neergaard fra Førslev. Irminger er også invitert,

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skram, A. (1898). Brev til Valdemar Irminger. Korrespondanse 1885-1935, Statens arkiver, København