Dato
1899

Arne Garborg utgir Den burtkomne Faderen. Den boken kommer hans venninne Amalie Skram til å oversette til dansk, under tittelen Den fortabte Fader.

Garborg bærer på en drøm om å gjenreise det gamle friske bygdelivet og frigjøre bonden både fra pietismen og kapitalismen. Sin etikk bygger han nå på kristendommen, -- men det er en praktisk kristendom han forkynner.

I Den burtkomne Faderen utvikler Garborg tankene sine fra Læraren om en positiv etisk og jordisk kristendom fri for dommedagsangst. Denne kristendomsforståelsen kommer han også til å gjøre gjeldende i senere bøker. Han tar i det hele tatt et oppgjør med rådende teologi som har gjort kirken til “eit Rike av denne Verdi, og sidan til Tenar for Rike av denne Verdi”.

Den burtkomne Faderen er en slags dagbok i bibelsk vismannsstil med eksistensielle refleksjoner og dialoger. En hovedtanke i denne kommende bøker Garborg kommer til å skrive er at krig og sosiale misforhold ikke er et resultat av “naturmakter”, men er “samfunds-sjukdomar som treng social lækjedom”.

 

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei