Image
Edvard Munch: Livets dans, 1899
Dato
1899

Edvard Munch er blitt 36 år gammel. Han tilbringer dette året i Kristiania, Åsgårdstrand og Roma, og også har et kort opphold i Gausdal.

Denne sommeren maler han bildet Livets dans. I fjor vår var han i Firenze og studerte blant annet Botticelli, som han kjøpte flere reproduksjoner av, og bildet han nå maler har likhetstrekk med Botticellis komposisjon i det kjente bildet Primavera.

Scenen er en sommernatt ved stranden der flere par danser på en grønn eng. De virvler rundt i en sirkel, mens en yngre kvinne kledt i hvitt og og en eldre kledt i sort ser på. Tulla Larsens skikkelse er gjenkjennelig i begge disse kvinnene. I horisonten har månen steget opp og kaster et kraftig gjenskinn på vannflaten.

Personene i forgrunnen har individuelle trekk, mens de bak fungerer som rytmiske fargeflater eller rene karikaturer, særlig er et grønt mannsansikt til høyre demonisk.

I en tekst skrevet langt senere skal Munch komme til å knytte dette bildet til hendelser i sitt eget liv. Han skal komme til å skrive om erindringen om dansen han danset med sin første kjærlighet, Milly Thaulow, omskrevet i de biografisk-litterære tekstene hans som fru Heiberg, som han hadde et kjærlighetsforhold til sommeren 1885. Det var denne sommeren for fjorten år siden han ble innviet i kjærlighetens salige og grusomme mysterium.

På bildet kommer den smilende, lyse kvinnen inn fra venstre og vil plukke kjærlighetens blomst, men den lar seg ikke plukke.

På den andre siden av bildet, til høyre, er hun sortkledt i sorg og ser på de dansende parene. Hun er kastet ut av dansen. Munch skal komme til å skrive at han selv ble kastet ut av kjærligheten den gangen med Milly. Og erindringen om denne første utkastelsen av kjærligheten skal komme til å kaste en slagskygge over forholdet til Tulla Larsen, som han har malt inn i bildet.

Munch kommer til å skrive at han føler det som om han må velge mellom kjærligheten og arbeidet sitt. For ham lar ikke kunsten og kjærligheten seg forene.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høifødt, F. (2010). Kunsten, kvinnen og en ladd revolver : Edvard Munch anno 1900. Oslo, Press. s. 77-79

og

Lampe, A., et al. (2012). Edvard Munch: the modern eye. London, Tate s. 303