Dato
1899

Sigmund Freud utgir sitt essay om "Skjerm-minner", som handler om tidlige barndomsminner. Teksten er en dårlig skjult selvanalyse, og tar utgangspunkt i et barndomsminne om en jente i en gul kjole.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Unwerth, M. v. (2005). Freud's requiem. Mourning, memory and the invisible history of a summer walk. New York, Riverhead books s. 43