Dato
februar 1901

Dagny Juel  reiser sammen med sønnen Zenon til Polen. Der møter de Stanislaw i Kraków og drar sammen med ham til Warsawa.

Stanislaw oppholder seg i Lwów det meste av våren. En kjenning fra tiden i Kraków, Wladyslaw Emeryk, som er sønn av en gruveeier, dukker plutselig opp som millionær. Han inviterer Dagny og Stanislaw og barna til sin fras gods i russisk Georgia.

I dag skriver Dagny det som skal vise seg å bli det siste brevet til moren Minda på Kongsvinger. Hun  tegner  et svært positivt bilde av situasjonen: Stach er fra seg av glede over å ha dem tilbake, kan hun fortelle, han har mer suksess enn noen gang. Det går bra for dem økonomisk, de er på vei til et nytt liv i Warsawa.

Hun skriver: "Mama, nu kan du virkelig glæde dig med os."

 

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 135

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075