Dato
11 oktober 1901

Pylle Gad, som er en av Amalie Skrams danske venninner, og som følger utviklingen i den norske stemmerettssaken nøye, skriver til Randi Blehr om hvordan forholdene er når norske kvinnesakskvinner skal legge opp strategien.

Stemningen står på kokepunktet, kan hun fortelle, men noen større skandale blir det ikke, selv om det stråler rent og uforfalsket hat ut fra det hun kaller partiene "Gina" (Krog) og "Ragna" (Nielsen).

Pylle morer seg over å se hvordan kvinner ikke har nådd så langt som mennene når det gjelder å skjule sin ærgjerrighet.

Både Gina Krog og Ragna Nielsen opptrer med stor selvbevissthet, emner hun. Ragna opptrer ofte temperamentsfullt, selvsikkert og utålmodig, mens Gina Krog nok holder kunnskapsrike taler, men ikke har den scenesjarmen og overtalelsesevnen som Ragna har, etter Pylles mening.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir: Ragna Nielsen, født Ullmann: skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 293