Dato
3 mai 1904

Alexander og Kitty Kiellands bror Tycho, stifter av Norsk Telegrambyrå og direktør i samme byrå, tar sitt eget liv. i Kristiania. Det sies at årsaken til selvmordet er en kvinnehistorie. Det er Kitty som tilkalles og må ordne opp. Hun får et sjokk som kommer til å prege henne lenge. Hun reiser siden til Stavanger. Alexander har flyttet til Molde og blitt amtsmann der. Hele sommeren og høsten preges Kitty av angstanfall, nervøsitet og depresjon. Hun skriver mange brev til venner, og hun kaster seg over arbeidet ute på Kvalbein. Sommeren på Jæren er god dette året, men Kitty har det vondt.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 7. og Terjesen, M. (1999). Kitty Kielland : et portrett. Oslo, Gyldendal. s. 231-236

http://www.nb.no/nbsok/nb/af352fbdc133b179351702179821bf47.nbdigital?lang=no#3 og