Dato
september 1835

Johan Sebastian Welhaven utgir sonetterekken Norges Dæmring, der han dårlig kamuflert omtaler Wergeland som Pøbelhøvding og tar kraftig avstand fra hans nasjonale ideologi. Wergeland svarer med en rekke avisinnlegg og (30. mars 1835) Forsvar for det norske Folk, med et Tillæg 10. april samme år. Også satirikeren Siful lar seg inspirere: Farsen Papegøjen, et Fastelavnsriis af Siful Sifadda utkommer 5. februar ved den dansk-norske Johan Dahls forlag. Dahl (en tilhenger av Welhaven) blir her selv portrettert som Johan Papendahl, dikteren Oehlenschläger opptrer i skikkelse av Promethevs, og Welhaven ble tildelt rollen som Polemikkel. Wergeland skriver også en fortolkende kommentar til farsen, men den nekter Dahl å trykke. Derfor utgir Wergeland separat en Commentar til Papegøjen, med et voldsomt angrep på Welhavens person.

Sted
Korrekturlest?
Ja